Runinskrifter.net

U 969

Även känd som B 398, L 200.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7D4E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 16.9″17° 41′ 51.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66406231605999
SWEREF99TM
xy
6640161651021
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6510216640161
GeoHash
u6ssdenzzq
GeoDNA
eaagctagcggcgtactgcccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bolsta
Socken:
Uppsala (tidigare: Vaksala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: