Runinskrifter.net

U 654

Även känd som B 343, L 38.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kornig och strimmig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, kornig och strimmig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 46.0″17° 30′ 1.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66133791595645
SWEREF99TM
xy
6612800641002
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6410026612800
GeoHash
u6s7nppqsz
GeoDNA
eaagctaggcctgaacttacta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Varpsund, Vi ägor
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Varpsundsstenen vid Varpsund, Övergrans socken, Uppland i september 1912 – Schagerström, August Fredrik; 1912-09-01
PD
URI | Kringla | Källa
U654 Varpsund"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-04"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: