Runinskrifter.net

U 987

Även känd som B 547, L 300.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med korn av svart glimmer och vit kvarts
Nyckelord:
sten: glimmer, granit, granit med korn av svart glimmer och vit kvarts, kvarts

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C8, C9D2E3, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 22.7″17° 51′ 17.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392091614862
SWEREF99TM
xy
6638855659898
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6598986638855
GeoHash
u6ssw2983c
GeoDNA
eaagctagcgtcggtgattggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Funbo kyrka
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: