Runinskrifter.net

U 332 †

Även känd som L 2010.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E1F3G2, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 19.8″18° 1′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66115961625682
SWEREF99TM
xy
6611383671050
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324836611223
GeoHash
u6sg46f50r
GeoDNA
eaagctagtcatggcgcagaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vreta
Socken:
Markims socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: