Runinskrifter.net

U 1112 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 486, L 182.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 20.9″17° 32′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66535001596850
SWEREF99TM
xy
6652922641718
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6417186652922
GeoHash
u6smr0sqpb
GeoDNA
eaagctagatctcggtagactt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grävsta
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, ett kors med en fågel sittande på.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: