Runinskrifter.net

U 1065

Även känd som B 505, L 245.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1F3
Kors 2: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 4′ 23.3″17° 37′ 21.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66629791601182
SWEREF99TM
xy
6662451645933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6459336662451
GeoHash
u6st9pbr7f
GeoDNA
eaagctagcgaataaaaaacat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rångsta
Socken:
Viksta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1065 Rångsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2000-03-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: