Runinskrifter.net

Vg 156

Även känd som L 1397.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D3E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 46.6″12° 57′ 8.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64412241331627
SWEREF99TM
xy
6437551379187
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3791876437551
GeoHash
u634qdp94z
GeoDNA
eaagcggcgattatattttgat

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Remmene kyrka
Socken:
Remmene socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid kyrkan Remmene –
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: