Runinskrifter.net

U 663

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 17.0″17° 39′ 2.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66127081604151
SWEREF99TM
xy
6612233649513
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6495136612233
GeoHash
u6se1tszu6
GeoDNA
eaagctagtaagtcgcagccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Signildsberg
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Signildsberg. U 663, U 662."@sv – Dybeck, Richard, Anderson, Iwar, Olson, Gillis"@sv; Dybeck, Richard, Anderson, Iwar, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: