Runinskrifter.net

U 354

Även känd som B 29, L 522.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D1F3G2, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 0.5″18° 2′ 48.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66184511626323
SWEREF99TM
xy
6618243671608
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3336586618005
GeoHash
u6sg6wj220
GeoDNA
eaagctagtcatacatgtgtgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lunda kyrka
Socken:
Lunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lunda kyrka. U 355, U 354."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Bureus, Johannes, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Bureus, Johannes, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: