Runinskrifter.net

U 650

Även känd som B 338, L 42.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D2E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 19.0″17° 27′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143501593650
SWEREF99TM
xy
6613747638995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389956613747
GeoHash
u6s7m2vup7
GeoDNA
eaagctaggccgcgttaccttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 24.0″17° 39′ 2.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66129221604140
SWEREF99TM
xy
6612447649499
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6494996612447
GeoHash
u6se1whg40
GeoDNA
eaagctagtaagtcatggtcat

Lokalisering:

Placering:
I Signildsbergs park, Håtuna sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jädra
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Signhildsberg – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Signhildsberg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Signhildsberg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U650 Signhildsberg"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: