Runinskrifter.net

U 488

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 55.3″17° 46′ 44.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66326631610797
SWEREF99TM
xy
6632262655914
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6559146632262
GeoHash
u6sshw40xt
GeoDNA
eaagctagcgtggcagtgggtc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 55.1″17° 46′ 35.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66326531610668
SWEREF99TM
xy
6632250655785
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6557856632250
GeoHash
u6sshw083g
GeoDNA
eaagctagcgtggcagggtggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Morby, Mora stenar
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 488"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.