Runinskrifter.net

U 867

Även känd som B 375, L 69.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit med flagrande yta
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit med flagrande yta

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9?D1F3
Kors 2: A9B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 19.9″17° 20′ 34.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66253511586481
SWEREF99TM
xy
6624657631695
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6316956624657
GeoHash
u6s7fehu0k
GeoDNA
eaagctaggcacatacggctgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 26.4″17° 20′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66255511586481
SWEREF99TM
xy
6624857631693
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6316936624857
GeoHash
u6s7fekyd5
GeoDNA
eaagctaggcacatacgaccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Rest 200m norr om ursprunglig plats.

Proveniens:

Plats:
Gryta
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Ett fragment funnet 1975.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U867 Gryta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-10-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: