Runinskrifter.net

Sm 8

Även känd som B 1005, L 1274.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Medel till grovkornig rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, medel till grovkornig rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B2?C5, C6, C7D1F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 47′ 38.3″14° 47′ 33.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62967981438126
SWEREF99TM
xy
6294472487336
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4873366294472
GeoHash
u64e0e58ym
GeoDNA
eaagcgtgtaaggtaatttgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rävagården, Dänningelanda by
Socken:
Dänningelanda socken
Härad:
Kinnevalds härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rävagården. Runsignum Sm 8"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: