Runinskrifter.net

U 629

Även känd som B 308, L 29.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråblå granit
Nyckelord:
sten: granit, gråblå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C2, C9D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 1.4″17° 41′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66104351606574
SWEREF99TM
xy
6609990651963
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6519636609990
GeoHash
u6se49gm3w
GeoDNA
eaagctagtaatgtgaccatag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Grynsta backe, Svarsta
Socken:
Håbo-Tibble socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

En fågel mitt på och två människofigurer längst ned fasthållna av rundjurens klor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Foto från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: