Runinskrifter.net

Vs Fv1988;36

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 32.3″16° 36′ 50.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66157261545602
SWEREF99TM
xy
6614539590949
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5909496614539
GeoHash
u6eg6hd48p
GeoDNA
eaagcgcttcataaggcggaga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 31.3″16° 36′ 47.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66156931545545
SWEREF99TM
xy
6614505590892
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5908926614505
GeoHash
u6eg6h9303
GeoDNA
eaagcgcttcataaggatgtag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Jädra
Socken:
Hubbo socken
Härad:
Siende härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Tydliga spår av ursprunglig färg.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: