Runinskrifter.net

Vg 187

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 48′ 53.3″13° 24′ 37.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64125441357671
SWEREF99TM
xy
6409200405556
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4055566409200
GeoHash
u638chv5e7
GeoDNA
eaagcggctggacagtacgaac

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vists kyrka
Socken:
Ulricehamn (tidigare: Vists socken)
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vist kyrka. Runsignum Vg 187"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald, Okänd, Gustawsson, Karl Alfred"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald, Okänd, Gustawsson, Karl Alfred"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: