Runinskrifter.net

U 1011

Även känd som B 416, L 292.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus finkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus finkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1C9D1F3
Kors 2: A1B1C9D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 21.9″17° 49′ 2.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66484001612470
SWEREF99TM
xy
6648014657395
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6573956648014
GeoHash
u6ssvrwh7u
GeoDNA
eaagctagcgtacacccgaggt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 27.6″17° 37′ 52.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66389931602323
SWEREF99TM
xy
6638487647366
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473666638487
GeoHash
u6ss90y8hm
GeoDNA
eaagctagcggatggtcatgtg

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken, Uppsala.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Örby
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Var med på världsutställningen i Paris 1867, föll i havet vid hemfrakten, hittades dock vid muddring i Le Havres hamn i slutet av 1800-t.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Baksidan av Gustavianum, sett universitetsparken, Uppsala 1958 – Uppsala-Bild; 1958-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: