Runinskrifter.net

U 696

Även känd som L 705, B 612.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 17.0″17° 19′ 24.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66011001585940
SWEREF99TM
xy
6600408631449
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6314496600408
GeoHash
u6s6d5w94t
GeoDNA
eaagctaggcgcggaccgtgat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 16.7″17° 19′ 17.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66010881585830
SWEREF99TM
xy
6600395631339
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6313396600395
GeoHash
u6s6d5t0tm
GeoDNA
eaagctaggcgcggacatggta

Lokalisering:

Placering:
20m nordnoröst klockstapeln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Veckholms kyrka
Socken:
Veckholms socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: