Runinskrifter.net

U 88

Även känd som B 158, L 385.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C7, C8D3E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 5.2″17° 50′ 36.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65885311615773
SWEREF99TM
xy
6588205661424
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6614246588205
GeoHash
u6s9yj9nw4
GeoDNA
eaagctagtgccaagaataatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skälby
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 158 beskrivs även U 89.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ormbacka – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ormbackavägen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skälby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skälby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: