Runinskrifter.net

U 293

Även känd som B 106, L 430.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C9, C10D1E3F3G4, G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 50.7″17° 54′ 18.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66011821618883
SWEREF99TM
xy
6600889664380
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6643806600889
GeoHash
u6sdx6nnse
GeoDNA
eaagctagtatctgcttgaata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Vilunda
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: