Runinskrifter.net

U Fv1976;99

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 13.8″18° 7′ 32.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65967461631539
SWEREF99TM
xy
6596608677086
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3371626595965
GeoHash
u6sfk6qbce
GeoDNA
eaagctagtctgagcttattga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västra Arninge
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hägerneholm – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hägerneholm – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: