Runinskrifter.net

U 188

Även känd som B 237, L 596.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3
Kors 2: A1B1C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 57.4″18° 16′ 20.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076721639455
SWEREF99TM
xy
6607627684867
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3459046606237
GeoHash
u6sfzg9sg1
GeoDNA
eaagctagtctcctcaatcggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gillberga
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gillberga. U 187, U 188."@sv – Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Peringskiöld, Johan"@sv; Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Peringskiöld, Johan"@sv; 1916-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: