Runinskrifter.net

Hs 9

Även känd som L 1066.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 45′ 16.4″17° 4′ 47.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68496081567328
SWEREF99TM
xy
6848595609797
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6097976848595
GeoHash
u6upkdj4km
GeoDNA
eaagctaaaacgatatgtgatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hälsingtuna kyrka
Socken:
Hälsingtuna socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs9 Hälsingtuna"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1993-06-13"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: