Runinskrifter.net

U 1020

Även känd som B 511, L 221.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit svagt rödaktig
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit svagt rödaktig

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 37.7″17° 39′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66523341603196
SWEREF99TM
xy
6651834648076
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6480766651834
GeoHash
u6st1wwb1g
GeoDNA
eaagctagcgagtcatcgttgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 37.9″17° 39′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66523411603196
SWEREF99TM
xy
6651841648076
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6480766651841
GeoHash
u6st1wwb6p
GeoDNA
eaagctagcgagtcatcgttgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 7m söder om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Kyrsta
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1020Kyrsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-04-30"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: