Runinskrifter.net

U 287

Även känd som B 102, L 423.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granodiorit
Nyckelord:
sten: diorit, granodiorit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 17.9″17° 56′ 2.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66039331620426
SWEREF99TM
xy
6603658665889
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6658896603658
GeoHash
u6sf8ne5g9
GeoDNA
eaagctagtcgagaagctgaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vik
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U287 Vik Hammarby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: