Runinskrifter.net

U 90

Även känd som B 139, B 163, L 390.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C2D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 32.2″17° 51′ 37.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65912511616658
SWEREF99TM
xy
6590935662276
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6622766590935
GeoHash
u6sdn6je73
GeoDNA
eaagctagtattggctgttaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Säby
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Säby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U90 Säby"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1934-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: