Runinskrifter.net

U 702

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av ristad sten
Nyckelord:
fragment, ristad sten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 21.1″17° 18′ 19.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66012051584913
SWEREF99TM
xy
6600500630421
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6304216600500
GeoHash
u6s69g9rvh
GeoDNA
eaagctaggcgattcaatacca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kynge
Socken:
Veckholms socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, ett halvt kors bevarat.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.