Runinskrifter.net

Vs 9

Även känd som Bautil 1082, Liljegren 1016.

Förhållanden:

Parsten till Vs 10.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B3C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 23.7″16° 29′ 36.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66079571538888
SWEREF99TM
xy
6606691584332
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5843326606691
GeoHash
u6eep240rz
GeoDNA
eaagcgcttacttgtgtgggtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Saltängsbron
Socken:
Västerås (tidigare: Lundby socken)
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Parsten till Vs 10.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: