Runinskrifter.net

U 175

Även känd som B 230, L 636.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D2E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 20.0″18° 17′ 19.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66009811640621
SWEREF99TM
xy
6600952686114
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3465446599477
GeoHash
u6t480tkur
GeoDNA
eaagctatgagagggtatatta

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österåkers kyrka
Socken:
Österåkers socken
Härad:
Åkers skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: