Runinskrifter.net

U 60

Även känd som L 372.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C9, C10D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 1.6″17° 54′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65829501619220
SWEREF99TM
xy
6582667664938
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6649386582667
GeoHash
u6s9xk7j74
GeoDNA
eaagctagtgcctatgtcagat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ängby, Bromma församling
Socken:
Stockholm
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Övriga anmärkningar:

Ornamental slinga på höger sida.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ängby. U 60."@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: