Runinskrifter.net

U 412

Även känd som B 191, L 561.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 33.7″17° 44′ 18.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66133661609092
SWEREF99TM
xy
6612951654444
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6544446612951
GeoHash
u6se5wsfg5
GeoDNA
eaagctagtaattcatagtcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Viby
Socken:
Sankt Olof (tidigare: Sankt Olovs socken)
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Garnsviken – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Rosendal – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U412 Viby"@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 1915-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: