Runinskrifter.net

U 99

Även känd som B 137, L 389.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 58.1″17° 54′ 24.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65958471619149
SWEREF99TM
xy
6595559664710
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6647106595559
GeoHash
u6sdr3rrks
GeoDNA
eaagctagtattcgtctcaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skillinge
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U99 Skillinge"@sv – Schnell, Ivar"@sv; Schnell, Ivar"@sv; 1931-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: