Runinskrifter.net

U 899

Även känd som B 434, L 120.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 55.7″17° 36′ 39.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66324071601366
SWEREF99TM
xy
6631891646489
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6464896631891
GeoHash
u6ss0wpck4
GeoDNA
eaagctagcggggcatttttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vårdsätra
Socken:
Uppsala (tidigare: Bondkyrka socken)
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Äldre barrträd och runsten vid Lövängsvägen, Vårdsätra, Uppsala 1911 – Schagerström, August Fredrik; 1911-09-10
PD
URI | Kringla | Källa
U899 Vårdsätra"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: