Runinskrifter.net

U 676

Även känd som B 350, L 51.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig gnejsgranit
Nyckelord:
sten: finkornig gnejsgranit, gnejs, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 10.6″17° 32′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66179171598066
SWEREF99TM
xy
6617366643367
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6433676617366
GeoHash
u6s7rq80tk
GeoDNA
eaagctaggcctcacgagggta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viksjö
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U676 Viksjö"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-25"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: