Runinskrifter.net

U 1008

Även känd som B 534, L 295.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljus gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 22.9″17° 50′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66503251613675
SWEREF99TM
xy
6649953658576
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6585766649953
GeoHash
u6stjfwx46
GeoDNA
eaagctagcgcgttctcgcaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 57.8″17° 52′ 46.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66496181615926
SWEREF99TM
xy
6649274660835
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6608356649274
GeoHash
u6stnc7w7q
GeoDNA
eaagctagcgctgttatccagt

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset i Rasbo kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Västerberga
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rasbo kyrka"@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 2021-04-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: