Runinskrifter.net

U 531

Objektuppgifter:

Föremål:
Bergvägg
Nyckelord:
bergvägg, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr4, Pr5?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 44.7″18° 42′ 24.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66286811663119
SWEREF99TM
xy
6628918708269
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3711266625323
GeoHash
u6t7csmu5s
GeoDNA
eaagctatgcaaccgtgcctgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kvisthamra
Socken:
Norrtälje
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1100-talet

Vikingatid; 1100–1133

Övriga anmärkningar:

En stor flagring har tagit bort största delen av ristningen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Norrtälje – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Norrtälje – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: