Runinskrifter.net

U 49

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 16.4″17° 50′ 22.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65795891615823
SWEREF99TM
xy
6579266661582
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6615826579266
GeoHash
u6s9mzn74w
GeoDNA
eaagctagtgcgcccctggcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lovö kyrka
Socken:
Lovö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

V; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Degenererad runsten både vad gäller runformer, text och ornamentik.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lovö kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lovö kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U49 Lovö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: