Runinskrifter.net

Sm 108 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 1017, L 1217.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 51.4″15° 4′ 26.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63675091456076
SWEREF99TM
xy
6365359504442
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5044426365359
GeoHash
u64wxnbx3j
GeoDNA
eaagcgtgcatctaagaacaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vetlanda kyrkogård
Socken:
Vetlanda
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En runsten i vapenhuset i Vetlanda kyrka. – Jönköpings läns museum, Gunnar Lindqvist; 1970-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: