Runinskrifter.net

U Fv1953;266

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C7, C8, C9D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.5″17° 54′ 42.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875451619683
SWEREF99TM
xy
6587266665345
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653456587266
GeoHash
u6s9zefusj
GeoDNA
eaagctagtgccctaacactta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Funnen i kyrkans norra grundmur 1953.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

UNf1997 Spånga kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: