Runinskrifter.net

U Fv1953;266

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C7, C8, C9D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.5″17° 54′ 42.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875451619683
SWEREF99TM
xy
6587266665345
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653456587266
GeoHash
u6s9zefusj
GeoDNA
eaagctagtgccctaacactta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

V; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Funnen i kyrkans norra grundmur 1953.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Spånga kyrka – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1957-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
UNf1953 Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
UNf1953 Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
UNf1953 Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
UNf1953 Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Spånga kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: