Runinskrifter.net

Vg 55

Även känd som Bautil 935, Liljegren 1339.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ortocerkalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ortocerkalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 23.9″13° 18′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897741354891
SWEREF99TM
xy
6486349401855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4018556486349
GeoHash
u63kz4b1uv
GeoDNA
eaagcggcattccgagaaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Källby ås
Socken:
Källby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Källby hallar, landsväg med två jättestora runstenar, fornminne. Nr: 112. – 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Hildebrand, Gabriel; Riksantikvarieämbetet; 1990-05-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Hildebrand, Gabriel; Riksantikvarieämbetet; 1990-05-04
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 och Vg56 Källby, Källbyås – Gustafsson, John-Eric; Riksantikvarieämbetet; 1992-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg56 och Vg55 Källby, Källbyås – Gustafsson, John-Eric; Riksantikvarieämbetet; 1992-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-05-03
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-05-03
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-04-12
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg55 Källby, Källbyås – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-05
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: