Runinskrifter.net

Vg 55

Även känd som B 935, L 1339.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ortocerkalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ortocerkalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 23.9″13° 18′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897741354891
SWEREF99TM
xy
6486349401855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4018556486349
GeoHash
u63kz4b1uv
GeoDNA
eaagcggcattccgagaaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Källby ås
Socken:
Källby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg55 Källby, Källbyås"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-12"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: