Runinskrifter.net

U 381

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D4E5F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 5.6″17° 43′ 19.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66124681608191
SWEREF99TM
xy
6612042653554
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6535546612042
GeoHash
u6se5m0vk9
GeoDNA
eaagctagtaattataggctcg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i öster ytterväggen till Gernerska gravkoret.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kyrkogården
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mariakyrkan – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: