Runinskrifter.net

Sm 55

Även känd som B 1053, L 1245.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2C4, C6, C7D3F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 36.3″14° 12′ 31.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63883501404570
SWEREF99TM
xy
6385578452716
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4527166385578
GeoHash
u64perd7hu
GeoDNA
eaagcgtgaaactacacggccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Eckersholm
Socken:
Byarums socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ev. nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: