Runinskrifter.net

U 201

Även känd som B 94, L 469.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1, C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 11.9″18° 10′ 7.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66041951633711
SWEREF99TM
xy
6604081679167
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3399086603220
GeoHash
u6sftqq443
GeoDNA
eaagctagtctatacttagagt

Lokalisering:

Placering:
I sakristians nordöstra hörn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Angarns kyrka
Socken:
Angarns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Angarns kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: