Runinskrifter.net

U ATA6243/65

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C1D4E3, E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 26.7″17° 5′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122681572850
SWEREF99TM
xy
6611413618228
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6182286611413
GeoHash
u6s5jn1p2t
GeoDNA
eaagctaggacgtaaggtaaag

Lokalisering:

Placering:
80m östsydöst Gånsta skola.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gånsta
Socken:
Vårfrukyrka socken, Enköpings stad
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:51f) läser si-ruþ

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: