Runinskrifter.net

U 1071

Även känd som B 492, L 164.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D3E3, E7, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 51.7″17° 30′ 1.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66469691594793
SWEREF99TM
xy
6646368639741
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6397416646368
GeoHash
u6skynp7rx
GeoDNA
eaagctagattcaaatttgcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sylta, Söderby
Socken:
Åkerby socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Runbandet saknar runor så när som på en m-runa.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: