Runinskrifter.net

U 681

Även känd som L 61.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Diabas
Nyckelord:
sten: diabas

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 16.4″17° 37′ 25.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66219271602368
SWEREF99TM
xy
6621427647618
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476186621427
GeoHash
u6se9hchhw
GeoDNA
eaagctagtaaataggacagtg

Lokalisering:

Placering:
I muren strax väster om klockstapeln.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skoklosters kyrka
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skokloster kyrka. U 681."@sv – Anderson, Iwar, Klingwall, Gustaf, Okänd"@sv; Anderson, Iwar, Klingwall, Gustaf, Okänd"@sv; 1753-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.