Runinskrifter.net

U 91

Även känd som B 157, B 1114, L 388.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Skifferhaltig gråsten
Nyckelord:
sten: skiffer, skifferhaltig gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C8, C9D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 10.1″17° 49′ 19.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65905001614500
SWEREF99TM
xy
6590158660128
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6601286590158
GeoHash
u6sdj8cxkx
GeoDNA
eaagctagtatgttggaccacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 31.9″17° 49′ 43.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65911871614864
SWEREF99TM
xy
6590849660483
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6604836590849
GeoHash
u6sdjdndfd
GeoDNA
eaagctagtatgttattgtagc

Lokalisering:

Placering:
I Jakobsbergs park.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vible
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Jakobsbergs folkhögskola – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jakobsberg (Vibble) – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: