Runinskrifter.net

Sm 48

Även känd som B 1028, L 1252.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 49.1″13° 46′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63393271377427
SWEREF99TM
xy
6336262426169
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4261696336262
GeoHash
u61v1w3dr3
GeoDNA
eaagcggtctagtcaggctatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Torp
Socken:
Forsheda socken (tidigare: Bredaryds socken)
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Torp. Runsignum Sm 48"@sv – Vistrand, P"@sv; Vistrand, P"@sv; 1880-01-01"@sv

URI
Runstenen Lilj.1252 vid landsvägen och Bjurbäcks bro i Bredaryds socken. – Jönköpings läns museum, Egil Lönnberg; 1943-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: