Runinskrifter.net

U 346 †

Även känd som B 51, L 508.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 17.6″18° 10′ 2.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66136501633298
SWEREF99TM
xy
6613528678639
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3402346612675
GeoHash
u6sgjmv0fc
GeoDNA
eaagctagtccgtatcacgggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Frösunda kyrka
Socken:
Frösunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: