Runinskrifter.net

Sm 133

Även känd som L 1207.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C6, C7D1E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 47′ 19.1″14° 52′ 33.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64074901444730
SWEREF99TM
xy
6405185492626
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4926266405185
GeoHash
u668f8075w
GeoDNA
eaagcgtatggcatgggggcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sunneränga
Socken:
Flisby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Rikt ornerat kors samt ett vargliknande fyrfotadjur.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kopparstick – Kulturparken Småland AB; 1800-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sunneränga. Runsignum Sm 133"@sv – Hermelin, Olof, Okänd"@sv; Hermelin, Olof, Okänd"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: